Algemene Voorwaarden NextGeneration-Kids Affiliate Programma

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het Next Generation Kids Affiliate Programma zijn spelregels verbonden. Deze hebben we hier voor jou op een rijtje gezet. We wijzen je er vriendelijk doch dringend op dat, bij het niet in acht nemen van onderstaande voorwaarden, NextGeneration-Kids de samenwerking te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en kennisgeving, kan beëindigen. Onterecht opgebouwde commissies zullen in dat geval niet worden uitgekeerd.

Artikel 1. Algemeen

 1. Je bent minimaal 18 jaar als je je aanmeldt bij het NextGeneration-Kids Affiliate Programma.
 2. Als je je aanmeldt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden NextGeneration-Kids Affiliate Programma en de algemene voorwaarden van affiliateplatform Plug&Pay, te vinden op https://plugandpay.nl/algemene-voorwaarden, en geef je aan dat je je hieraan houdt.
 3. Jouw aanmelding en account bij het NextGeneration-Kids Affiliate Programma zijn persoonlijk en niet over te dragen aan een ander.
 4. Jij en NextGeneration-Kids gaan de samenwerking aan voor eigen rekening en risico en zijn naar derden, zoals eindgebruikers, zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eigen handelen en/of nalaten. Jij en NextGeneration-Kids vrijwaren elkaar van aanspraken van derden in het kader hiervan.
 5. Je plaatst geen (test)bestellingen via jouw account bij het NextGeneration-Kids Affiliate Programma.
 6. NextGeneration-Kids heeft het recht om zonder opgave van reden verkopen via een NextGeneration-Kids Affiliate Partner af te keuren en/of de samenwerking met een NextGeneration-Kids Affiliate Partner te beëindigen. Handel je in strijd met de Algemene Voorwaarden NextGeneration-Kids Affiliate Programma, dan verzoekt NextGeneration-Kids je om de betreffende handeling(en) zo spoedig mogelijk te staken en gestaakt te houden en kan NextGeneration-Kids je aansprakelijk stellen voor schade die NextGeneration-Kids hierdoor heeft geleden en zal lijden, waarbij juridische maatregelen niet worden uitgesloten.
 7. NextGeneration-Kids heeft het recht om de Algemene Voorwaarden NextGeneration-Kids Affiliate Programma te wijzigen. NextGeneration-Kids Affiliate Partners worden hier per e-mail van op de hoogte gebracht.

Artikel 2. Privacy en persoonsgegevens

 1. Je bent als Data Controller de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en volledig verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens, waaronder het aanmaken van referenties en het gebruik daarvan. Je voldoet richting bezoekers van jouw website en eventuele ontvangers van jouw mailings aan alle wettelijke privacy verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy Verordening. NextGeneration-Kids heeft geen enkele zeggenschap over jouw data- en privacybeleid.
 2. Omdat je Data Controller bent, beslis je zelf over de afspraken met affiliateplatform Plug&Pay dat voor NextGeneration-Kids optreedt als bewerker van persoonsgegevens.
 3. Je verleent in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde en binnen bekwame tijd medewerking aan verzoeken van NextGeneration-Kids, zoals inzage in de opt-ins.

Artikel 3. Website

 1. Je meldt je website aan bij het NextGeneration-Kids Affiliate Programma. Als je NextGeneration-Kids ook via andere websites en/of kanalen, zoals een nieuwsbrief, social media, een app, etc., wil promoten, voeg je deze websites en/of kanalen toe aan je account.
 2. Je geeft jouw website zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een website van NextGeneration-Kids gaat.
 3. Je geeft jouw website zodanig vorm dat het voor iedereen, voordat er wordt doorgeklikt, duidelijk is dat je wordt doorgestuurd naar de website van NextGeneration-Kids.
 4. Je registreert geen domeinen met specifieke termen en/of namen, zoals NextGeneration-Kids, Opleidingsinstituut Kinderhypnose, Masterclass Kinderhypnose en/of varianten op deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.

Artikel 4. Promotiemateriaal

 1. NextGeneration-Kids stelt promotiemateriaal, waaronder banners, feeds en tekstlinks, aan jou beschikbaar. Je gebruikt deze content alleen voor de website(s) die je hebt aangemeld bij het NextGeneration-Kids Affiliate Programma.
 2. NextGeneration-Kids is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het promotiemateriaal.
 3. Je past het door NextGeneration-Kids beschikbaar gestelde promotiemateriaal niet aan en/of maakt niet zelf (soortgelijk) promotiemateriaal aan.
 4. Je mag de inhoud van de website van NextGeneration-Kids als inspiratie gebruiken, maar deze niet kopiëren.

Artikel 5. Communicatie en promotie

 1. Je communiceert alleen over acties die op de website van NextGeneration-Kids staan en/of door NextGeneration-Kids zijn gecommuniceerd via de Plug&Pay Marketplace en/of de nieuwsbrief voor Affiliate Partners.
 2. Je wordt van tevoren door NextGeneration-Kids op de hoogte gebracht van de acties die eraan komen. Hierdoor kan je alle acties en promoties van tevoren voorbereiden, maar mag je deze pas met je bezoekers delen zodra de door NextGeneration-Kids aangegeven actieperiode is ingegaan.
 3. Je mag de standaardproposities van NextGeneration-Kids, zoals gratis verzending, gratis retourneren, etc., op je website vermelden, maar je mag deze niet gebruiken als incentive in combinatie met aanklikbare links.
 4. Je mag afprijzingen, kortings- en cashbackacties die NextGeneration-Kids aanbiedt communiceren. Je doet dit niet op een volgens NextGeneration-Kids misleidende manier.
 5. Je promoot NextGeneration-Kids op een zodanige wijze dat bezoekers bewust op het promotiemateriaal of de tekstlink klinken. Je promoot NextGeneration-Kids niet door middel van onwenselijke en/of dubieuze technieken.Je maakt dus geen gebruik van:
  1. promotionele of wervende uitingen in pop-up, pop-under, cookiedropping, frames, iFrames, site overlay of vergelijkbare vensters of technieken;
  2. het vertonen van promotionele of wervende uitingen op websites en/of andere media die een haatdragend, erotisch of pornografisch karakter hebben;
  3. het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of een vergelijkbare medium (“spam”);
  4. toolbars om de bezoekers van de website van NextGeneration-Kids en/of alle andere shops en/of websites van NextGeneration-Kids door te sturen via een affiliatelink.

Artikel 6. Adverteren

 1. Je adverteert niet met een directe link naar de website van NextGeneration-Kids op sociale media en verzamelwebsites, zoals Marktplaats en Marktplaza.
 2. Als je op sociale media adverteert voor de campagnes en/of producten van NextGeneration-Kids, doe je dit zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een advertentie van NextGeneration-Kids gaat.
 3. Je maakt in paid search, zoals Google Adwords, geen gebruik van specifieke termen en/of namen, zoals NextGeneration-Kids, Opleidingsinstituut Kinderhypnose, Masterclass Kinderhypnose en/of varianten op deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.
 4. Je voegt ‘NextGeneration-Kids’ toe aan de negative keywords in paid search, zoals Google Adwords.
 5. Je maakt geen gebruik van directe links naar NextGeneration-Kids en/of alle andere shops en/of websites van NextGeneration-Kids bij de inkoop van advertenties bij externe partijen, zoals zoekmachines en social media. Hieronder valt ook verkeer die via een redirect naar de website van NextGeneration-Kids en/of alle andere shops en/of websites van NextGeneration-Kids worden doorgeleid.
 6. Je maakt ter promotie van NextGeneration-Kids geen gebruik van negatieve publiciteit zoals smaadcampagnes over andere bedrijven.

Artikel 7. App

 1. Promoot je NextGeneration-Kids via een app, dan voldoet je app hieraan:
 2. Je geeft jouw app zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een app van NextGeneration-Kids gaat.
 3. Je app lijkt niet op de app van NextGeneration-Kids.
 4. Je gebruikt geen ‘NextGeneration-Kids’ in de naam van jouw app.
 5. Je verwijst bezoekers van jouw app via een externe browsertab naar de website van NextGeneration-Kids en/of alle andere shops en/of websites van NextGeneration-Kids.
 6. Je legt jouw app, voordat het live en te downloaden is, ter goedkeuring aan NextGeneration-Kids voor.
 7. Je legt jouw app in het geval van uitbreiding van een functionaliteit of een grote aanpassing wederom ter goedkeuring aan NextGeneration-Kids voor, ook als jouw app al eerder is goedgekeurd.

Artikel 8. Voorwaarden voor kortingscode- en cashbackpartijen

 1. Je rankt niet in Google op de zoekcombinatie ‘kortingscode NextGeneration-Kids’ of varianten hierop.
 2. Je neemt in de header op de NextGeneration-Kids aanbiedingen overzichtspagina de volgende code op: ‘<meta name=”robots” content=”noindex”> of je zorgt er op een andere manier voor dat deze pagina niet door zoekrobots wordt geïndexeerd.
 3. Voor de toekenning van vergoedingen aan je kortingscode- en cashbackleden gebruik je alleen eigen publisherreferenties, zodat NextGeneration-Kids geen inzicht heeft in eventuele persoonsgegevens.

Artikel 9. Voorwaarden voor het versturen van nieuwsbrieven

 1. Je verstuurt een e-mail met een promotie van NextGeneration-Kids naar bezoekers alleen als je hier per e-mail van tevoren goedkeuring voor hebt gekregen van NextGeneration-Kids, ook als een eerdere e-mail al is goedgekeurd.
 2. Je commerciële uitingen, (online) marketingactiviteiten, zoals mailings en website(s), waaronder het gebruik van cookies, voldoen aan de eisen van de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
 3. Je zorgt dat ontvangers van e-mails hiervoor toestemming via een opt-in hebben gegeven. Dit houdt in dat ontvangers goed zijn geïnformeerd en expliciet akkoord zijn gegaan met het feit dat zij productadvertenties van NextGeneration-Kids per e-mail krijgen toegestuurd en dat ze zich hier makkelijk voor kunnen afmelden.
 4. Je kan NextGeneration-Kids altijd inzage verlenen in de vastlegging van een opt-in. Hiermee wordt ten minste bedoeld:
  1. de methode van inschrijving (soft opt-in of double opt-in);
  2. de URL van het formulier;
  3. de datum waarop het formulier is ingevuld/de opt-in is verkregen;
  4. het IP-adres waarvandaan de aanmelding heeft plaatsgevonden;
  5. het verzendmoment van de bevestigingsmail;
  6. bij een double opt-in de datum van de bevestiging;
  7. het IP-adres van de ontvanger van de bevestigingsmail.
 5. Je geeft een nieuwsbrief zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat er productadvertenties van NextGeneration-Kids via een nieuwsbrief worden verstuurd, waarbij een link naar je privacy statement is inbegrepen.
 6. Je doet niet aan mailingen met beloning op de klik, tenzij NextGeneration-Kids je hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 10. Uitbetaling

 1. Commissie voor Normale Affiliate Partners bedraagt 10%, voor Super Affiliate Partners 15%
 2. Commissies worden 1 keer per maand uitbetaald
 3. Cookieduur: 30 dagen
 4. De drempel voor uitbetaling bedraagt € 80
 5. Commissie wordt toegekend aan de affiliate die als eerste een gebruiker doorlinkt naar de website van NextGeneration-Kids, die daar tot aanschaf van een dienst overgaat.

Contactgegevens

Next Generation Kids
Kieftsbeeklaan 1
7607 TA Almelo

E-mail: info@nextgeneration-kids.nl
Telefoon: 06 21 81 47 42

>