Door Anneke Dusseljee


Verwerken van een Traumatische Bevalling

- Technieken voor Coaches en Hulpverleners

Een traumatische bevalling kan aanzienlijke invloed hebben op zowel het leven van de moeder als op haar ervaring van het moederschap. Het verwerken van zo'n traumatische gebeurtenis is van groot belang om volop van het moederschap te kunnen genieten en om mogelijke nadelige gevolgen te voorkomen.

Wereldwijd vindt ongeveer één op de vijf tot de helft van alle vrouwen hun bevalling traumatisch. Zelfs na twee tot vier maanden na de bevalling blijft vijf tot zeven procent van de vrouwen deze ervaring als traumatisch beschouwen. 1

Vaak verloopt de bevalling niet zoals vooraf gehoopt, en een gebrekkige communicatie met zorgverleners kan het gevoel oproepen dat de vrouw slechts als een instrument wordt gezien om het kind ter wereld te brengen. Al deze factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van een traumatische ervaring.

De Gevolgen van een Traumatische Bevalling

Niet alleen is een traumatische bevalling op zichzelf al ingrijpend, maar het kan ook resulteren in andere problemen, zoals:

  • Postnatale mentale problemen
  • Angst voor toekomstige bevallingen
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Terugkerende herbelevingen van de bevalling
  • Nachtmerries over de geboorte
  • Voortdurend denken aan de bevalling
  • Pogingen om de gedachten te onderdrukken
  • Depressie
  • Suïcidale gedachten

Daarnaast kan het ook de band tussen moeder en kind beïnvloeden, en zelfs de ontwikkeling van het kind. Dit kan leiden tot negatieve emoties en gevoel jegens het kind (bron 1). Vrouwen kunnen zich emotioneel afstandelijk voelen ten opzichte van het kind waarbij ze de traumatische geboorte-ervaring hadden. Soms kan het daardoor voor vrouwen moeilijk zijn om borstvoeding te geven, omdat het kind aanvoelt als een vreemde. Niet verwonderlijk dat dit, zelfs op lange termijn, effect kan hebben op het leven van het kind. 

Deze verstoorde band kan op haar beurt weer schuldgevoelens teweegbrengen, waardoor de moeder overdreven beschermend kan worden om het 'goed te maken'.

Onderzoek toont aan dat vrouwen die hun eerste bevalling als traumatisch hebben ervaren, doorgaans minder kinderen krijgen dan vrouwen zonder een dergelijke ervaring, en dat er meer tijd verstrijkt tussen de geboorte van het eerste en tweede kind bij deze vrouwen. 3

Veel vrouwen ervaren na een traumatische bevalling ook aversie tegen aanraking, zelfs door hun partner. Omdat seksuele intimiteit hen doet denken aan de traumatische gebeurtenis, vermijden vrouwen soms deze intimiteit, wat op de lange termijn niet bevorderlijk is voor de relatie (bron 1).

Vrouwen die een traumatische bevalling hebben meegemaakt, kunnen het gevoel hebben dat de herinnering in elke vezel van hun lichaam is verankerd. Zelfs jaren later kunnen ze fysieke reacties ervaren wanneer ze een herbeleving hebben (bron 1).


Vrouwen kunnen het lastig vinden om borstvoeding te geven omdat het kind aanvoelt als een vreemde.

mijn kind wil niet sporten

Het verwerken van een traumatische bevalling

Behandeling van een Traumatische Bevalling

Wanneer een vrouw hulp zoekt voor de verwerking van een traumatische bevalling, zijn er verschillende benaderingen mogelijk. Wil de moeder bijvoorbeeld af van herbelevingen en nachtmerries? Wil ze de band met haar kind verbeteren? Of heeft ze angst om aangeraakt te worden door haar partner?

Verbetering van de Hechting met het Kind

Bij de behandeling van een traumatische bevalling kan hypnotherapie nuttig zijn voor zowel moeders als kinderen. 4

Regressietechnieken kunnen hierbij worden ingezet. Middels regressie kan men teruggaan in gedachten naar de bevalling, of zelfs naar de periode ervoor, en visualiseren hoe de gebeurtenissen anders hadden kunnen verlopen. In plaats van het traumatische beeld wordt als het ware een alternatieve positieve ervaring ingebeeld. Het herschrijven van herinneringen is een veelgebruikte methode om trauma's te behandelen. 5

Dit alleen kan al aanzienlijke verbeteringen teweegbrengen in de band tussen moeder en kind, en kan helpen bij het verminderen van ongewenste gedachten.

Bij Next-Generation Kids is hechtingstherapie met regressie ook een van de aangeleerde technieken.

Verbetering van de Denkpatronen

De wijze waarop men terugkijkt op de traumatische bevalling is mede gebaseerd op associaties die worden opgeroepen. Door acceptatie en liefdevolle gedachten meer ruimte te geven in het denken over de bevalling, kan men veel doen om de negatieve gedachten te verminderen.

Hypnotherapie kan hierbij eveneens helpen, door de bevalling niet langer te associëren met iets wat anders had moeten gaan. In plaats daarvan kan de bevalling gezien worden als een ervaring waarbij men accepteert hoe het is verlopen, en tegelijkertijd met liefde naar het kind kan kijken. 6

Daarnaast kan specifieke hypnotherapie worden ingezet om ongewenste gedachten aan te pakken, vooral wanneer men op dit moment bepaalde situaties vermijdt die deze gedachten kunnen triggeren. In zulke gevallen kan hypnose de moeders helpen om effectiever met deze situaties om te gaan. 7

Ook dit is een aspect dat we bij Next Generation Kids als essentieel beschouwen.

Verbetering van de Relatie met de Partner

Hoewel de bovengenoemde technieken al aanzienlijke verbeteringen kunnen bewerkstelligen in de verwerking van een traumatische bevalling, kan er soms meer nodig zijn.

Diepgaande overtuigingen kunnen bepalen of een vrouw wel of niet comfortabel is bij aanraking door de vader van haar kind. Dit kan voortkomen uit angst voor een nieuwe zwangerschap, de drukte van het moederschap, of onzekerheid over lichamelijke veranderingen.

Middels open gesprekken kan vaak worden achterhaald welke overtuiging of overweging leidt tot verminderde intimiteit met de partner. Regressietechnieken kunnen vervolgens worden toegepast om de oorsprong van deze overtuigingen aan te pakken.

Het versterken van het zelfvertrouwen van de moeder kan helpen om voldoende vertrouwen te hebben om de band met de vader van het kind te herstellen, waardoor er een harmonieus gezinsleven kan ontstaan.

Wilt u meer informatie over kinderhypnose en technieken die ouders kunnen helpen, bijvoorbeeld na een traumatische bevalling? Neem dan een kijkje naar de aangeboden opleidingen, cursussen en masterclasses van Next Generation Kids.

Met vriendelijke groet,

Anneke

mijn kind wil niet sporten

Het verwerken van een traumatische bevalling

[1] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2010.05391.x
[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519215003297
[3] https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1471-0528.2002.01200.x
[4] https://www.proquest.com/openview/db2847bacd6123fcc135ef2d9c42fbee/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28214
[5] https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA503260912&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=15205495&p=HRCA&sw=w&userGroupName=anon%7E94d5a1a9
[6] https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA458804827&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=21694745&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ee2365ebe
[7]
https://bjcp.ir/article-1-1297-en.pdf


>