Door Anneke Dusseljee


Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding

Als er iets is wat kinderen heel goed kunnen is zichzelf de schuld geven van het scheiden van hun ouders. Het idee "Als ik toch liever was geweest waren mijn ouders wel bij elkaar gebleven" kan dan heel hardnekkig zijn. Verder kan een kind door een scheiding ook erg onzeker maken. Want blijkbaar kun je niet zo rekenen op je ouders als je altijd dacht. Voorkom bij een scheiding dus dat bij een kind een schuldgevoel ontstaat. Maar hoe doe je dat?

Effecten van de scheiding

Scheiden heeft een groot effect op kinderen en op hun ontwikkeling. Het vergroot bijvoorbeeld het risico op gedragsproblemen en zelfs de fysieke gezondheid kan erdoor achteruitgaan.

Daarbij zijn er nog andere zaken waar je kind last van kan krijgen.  Stress bijvoorbeeld om de financiën (minder nieuwe kleding of speelgoed of zelfs eten). Maar ook het moeten verhuizen kan een grote impact hebben op het kind. Ook een onderbreking van de opvoeding is niet echt bevorderlijk voor het welzijn. Verder laat een verstoorde relatie met ouders of zelfs de familie van de ouders (of 1 daarvan) zijn sporen na.


Kinderen geven zichzelf vaak de schuld van een scheiding.

kinderen geven zichzelf vaak de schuld van een scheiding

logo nextgeneration-kids

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding


Gelukkig hebben niet alle kinderen last van een scheiding. Er zijn zelfs kinderen met wie het beter gaat na de scheiding. Het is echter niet uit te sluiten dat kinderen op termijn "worden ingehaald" door de scheidingsperikelen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld last krijgen van het internaliseren of het externaliseren van problemen, het maken van verkeerde "levensstijlbeslissingen" (roken of te veel drinken) en zelfs van een verminderde levensverwachting. 

Daarbij kunnen ook relaties in hun volwassen leven moeizaam verlopen. Verder is er een vergrote kans op het krijgen van een slechtere relatie met hun kinderen. Tenslotte krijgen ze sneller last krijgen van een postnatale depressie.


In veel Westerse maatschappijen is het de norm dat het kind na de scheiding bij de moeder blijft wonen . . . .

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding

De band met mama na een scheiding

Volgens een onderzoek aan de Faculteit Psychologie van de Arizona State University te Tempe, Arizona, kunnen kinderen van gescheiden ouders op langere termijn heel anders omgaan met stress dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Vooral als de band met de moeder na de scheiding slechter wordt. Dan kan dit ervoor zorgen dat ze meer stress ervaren als jongvolwassene bij stressvolle situaties dan kinderen die na de scheiding van de ouders een goede band met de moeder hebben gehouden [1].

In dit onderzoek werden vooral kinderen onderzocht die de moeder als belangrijkste verzorgende hadden en waarvan de moeder nog geen nieuwe vriend had of hertrouwd was of iets dergelijks. Dus vooral single-moeders zonder mentale problemen.

Bij een warme band wordt er gesproken van een moeder die reageert op haar kind. Seintjes dat er wat aan de hand kan zijn worden opgepikt zodat het kind erover kan praten. Je reageert als moeder dus op wat je ziet bij je kind en negeert dit niet (altijd).


logo nextgeneration-kids

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding


. . . . en vaak gaat de vader verhuizen

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding

Kinderen kunnen vervreemden van hun vader.

In veel Westerse maatschappijen is het normaal dat het kind na de scheiding bij de moeder blijft wonen en de vader verhuist. Dit kan er helaas voor zorgen dat kinderen vervreemden van hun vader, soms tegen de wensen van hun vader. We hebben het dan over een zogenaamde ouderverstoting.

Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen van vaders die weinig steun (kunnen) bieden en die niet vaak gezien worden en in conflict zijn met hun moeder vaker problemen internaliseren en/of externaliseren dan kinderen die een goede band met hun vader houden. Dit ondanks de verhuizing en ondanks conflicten met de moeder. Problemen werden ook vaker geïnternaliseerd dan bij vaders die weinig tot geen conflict met de moeder hadden. Het conflict tussen de ouders kan dus voor externaliseren van problemen zorgen (het is nooit hun schuld en altijd die van een ander) [2].

Dus ook al heb je geen goede relatie meer met de vader van je kind, zorg ervoor dat je kind en de vader regelmatig contact hebben want een kind heeft echt beide ouders nodig om zich tot een gezonde volwassene te ontwikkelen.

Hypnose voor volwassenen en kinderen

 

Als je ouders gaan scheiden is dat niet niets; je vaste basis blijkt opeens op losse schroeven te staan. Hierdoor kan je kind bijvoorbeeld erg boos worden en last krijgen van driftbuien. Op zich heel logisch, maar niet heel handig en je kan erdoor met je handen in je haar zitten. Vooral als je nog bij elkaar in huis woont kan dit een probleem zijn.

 

Kinderen kopiëren niet zelden het gedrag van de ouders

Kinderen kopiëren niet zelden het gedrag van de ouders

Veranderen van rol

Thuis ben je een andere persoon dan op het werk. Je kind is thuis waarschijnlijk ook anders dan op school. Is het op school bijvoorbeeld de geliefde leerling die de stemming erin houdt, bij jou en je (ex)partner moet het laveren tussen de talloze ruzies die zich tussen jullie voordoen. Het kan zelfs zo ver gaan dat je kind "vrolijk" mee gaat doen in die conflicten.

Kinderhypnose kan in dit soort gevallen helpen om je kind bewust te maken van de verschillende rollen die het heeft; vriend(in), scholier, zoon/dochter. Met het aannemen van een andere rol (het transformeren) kan je kind als het ware de ruzies ontvluchten. "Ah, nu ben ik scholier en ga ik op mijn kamer mijn huiswerk maken." Of "Nu ben ik vriend en begrijp ik dat de spanning er even uit moet. Daarvoor zegt ze straks beslist sorry." Zo wordt in veel gevallen de kans voor het kind om zelf in een ruzie te verzeilen kleiner. [3].

Staat natuurlijk buiten kijf dat het sowieso heel belangrijk om écht geen ruzie te maken waar je kind bij is. Want kinderen kopiëren gedrag en zo kunnen ze gaan denken dat thuis een plek is waar ruzie gemaakt wordt. Tip: maak een "ruziekamer", zodat de rest van het huis vrij blijft van het idee dat er ruzie moet worden gemaakt.


logo nextgeneration-kids

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding


Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding

"Soms moet ik zelf mijn ontbijt maken."

"Soms moet ik zelf mijn ontbijt maken."

Soms moet ik zelf mijn ontbijt maken

Veranderen van het frame

Voor kinderhypnose is het ook belangrijk om te weten hoe het kind zichzelf en de wereld ziet. Met welk frame (beeld) het kind naar de wereld kijkt kan eigenlijk een heel duidelijke reden zijn waarom er opeens problemen zijn door de scheiding. De scheiding op zich is al een ontzettend grote verschuiving van dat frame.

Het frame voor de scheiding was: Ik heb een papa en een mama en een huis waar goed voor mij gezorgd wordt want ik kan altijd bij mama of papa terecht.


Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding

Na de scheiding heeft je kind een nieuw frame (beeld) nodig van een veilige thuissituatie


Na een scheiding

Het frame na de scheiding is: "Blijkbaar kunnen relaties uitgaan, ik zie mijn vader haast niet meer, mijn moeder is de hele dag depri en negeert mijn problemen en dan kan ik niet naar papa. Soms moet ik zelf mijn ontbijt maken."

Dan is het de vraag hoe jij je/het kind weer het frame kunt geven dat de wereld of in ieder geval thuis (of de 2 thuissituaties) veilig is en dat er voor hem gezorgd wordt.

Wil jij weten hoe je kinderen kunt helpen die last hebben van een scheiding? Kom dan eens naar een van onze masterclasses of onze opleiding. Ideaal voor ouders, kindercoaches of kinderpsychologen.


logo nextgeneration-kids

Voorkom schuldgevoel bij je kind bij scheiding


>