Kinderen in hun kracht zetten

Kinderen in hun kracht zetten

Opgroeien is heel spannend. Bijna elke dag kom je wel in een situatie die je nog niet eerder hebt meegemaakt en moet je improviseren om er het beste van te maken. Het is dan belangrijk voor je allerliefste om psychologisch sterk in zijn/haar schoenen te staan. Hoe zorg je hiervoor? Met andere woorden: "Kinderen in hun kracht zetten, hoe doe je dat?"

Wat je zegt heeft impact

In eerste instantie is het belangrijk om je te beseffen dat wat je tegen een kind zegt impact heeft. Als jij 30 jaar leeft en iemand zegt wat tegen je, is dat maar een klein moment van je leven.

Als je 5 bent en iemand zegt wat tegen je, heeft wat er gezegd wordt veel meer lading want je hebt nog niet zoveel interacties die je leren wat je wel of niet serieus hoeft te nemen. Dit moment is relatief veel langer, dan wanneer je 30 bent. Het neemt een groter deel van je leven in beslag.

Het maakt hierbij niet uit of je een docent bent, ouder, vriend van de familie of kindercoach. Natuurlijk kunnen kinderen wel de ene persoon belangrijker vinden om wat van te leren dan de andere persoon.

Focus

Waarop ligt bijvoorbeeld je focus als je wat zegt? Als volwassene ben je vaak bezig met het oplossen van problemen en het bereiken van je doelen. Het kan daarom soms lastig zijn om te genieten van wat je hebt.

Als je eigen focus op problemen en wensen is, dan bestaat de kans dat je ook bij je kind vooral communiceert. Komt datgene wat je kind doet wel overeen met jouw wensbeeld?

Dit “dat gaat niet goed, en dit kan beter” kan ervoor zorgen dat je kind niet veel vertrouwen heeft in zichzelf en misschien verlamd raakt in een nieuwe situatie, want wat als het fout gaat?

Dus waarop ligt jouw focus?


dat gaat niet goed, en dit kan beter

"Dat gaat niet goed, en dit kan beter!"


Positieve psychologie

Om die focus te verleggen is positieve psychologie belangrijk. Dit is een relatief nieuw fenomeen omdat psychologen eerder vooral gefocust waren op het oplossen van problemen. Die positieve psychologie is bijvoorbeeld van belang voor het vasthouden en doorontwikkelen van dankbaarheid en nieuwsgierigheid[1].

Bij families wordt er ook gebruikgemaakt van positieve psychologie om de focus naar je kracht te verleggen en naar het ontwikkelen van je eigen capaciteiten, in plaats van de oplossing van een probleem of de remedie bij iets wat niet goed gaat[2].

In dit geval worden familieleden dus aangemoedigd om hun behoeften te vinden en benoemen, om vervolgens steun in elkaar te vinden om die doelen te behalen. Om nieuwe vaardigheden te leren en goed te worden in bepaalde dingen.

Op die manier kunnen de families zelf hun leven verbeteren, in plaats van dat ze voor de oplossing naar de hulpverlener kijken.

Hiermee maak je de hele familie dus sterk en daarmee zet je ook het kind in zijn kracht.

Steun bij elkaar zoeken, elkaar versterken


Het versterken van het ego

De eerste persoon die het over psychologische kracht heeft is Erik Erikson. Hij start het concept over ego-kracht. In totaal identificeert hij 8 onderdelen van die kracht die je in je leven nodig hebt. Deze zijn:

kindren in hun kracht zetten

Kinderen in hun kracht zetten


8 onderdelen om Kinderen in hun Kracht te zetten


Deze 8 onderdelen van ego-kracht ontwikkel je in verschillende levensfases. Hoop is de eerste kracht die je ontwikkelt in je kindertijd. Hoop ontstaat wanneer je als kleine baby je omgeving kunt vertrouwen of niet. Je hoopt bijvoorbeeld op eten als je als baby gaat huilen of wanneer je honger hebt. Vertrouwen op dat er op je gehuil gereageerd wordt geeft dan hoop.

Als kind ontwikkel je dus wil en doel. De wil die je krijgt is een gevolg van autonoom zijn tegenover schaamte of twijfel. Het doel dat je wilt nastreven is een gevolg van initiatief tegenover schuld in de vroege kindertijd[3].

Je kind in zijn of haar kracht zetten wil dus zeggen dat je hem helpt om een wil te ontwikkelen en dat het oké is om een doel te hebben om na te streven.

erik erikson

Erik Erikson

Schaamte en twijfel kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je, wat jij wilt, minder belangrijk vindt dan wat een ander wil. Je zet jouw doelen opzij omdat je denkt dat het geen goed doel is of dat het raar is wat je wilt. Dit is absoluut iets wat je bij je kind wil voorkomen. Als het geen eigen wil heeft, kan hij/zij namelijk eenvoudiger voor het karretje van een ander worden gespannen. Wanneer je jouw kind juist autonoom laat zijn en ondersteunt in projecten die hij/zij zelf bedenkt, leer je hem dat dat oké is en dit maakt je allerliefste sterker.

Je allerliefste sterker maken

Die autonomie stimuleer je dus door initiatieven van je kind te ondersteunen en hem/haar niet de schuld te geven als iets niet goed gaat. Dit betekent niet dat je jouw kind niet op zijn verantwoordelijkheden hoeft te wijzen. Je kunt dat wel doen, maar geef er een oplossing bij.

“Je hebt je doel niet bereikt, wat denk je dat er mis ging? Wat denk je dat jij beter had kunnen doen?”

“Hoe erg vind je dat het mis ging?” (Voor het geval het doel niet meer belangrijk is voor je kind.)

“Wat zou je anders kunnen doen om je doel alsnog te bereiken?”

“Is het niet cool dat je jezelf dit nu hebt geleerd?”


je allerliefste sterk maken

Je allerliefste sterker maken


Door dit soort vragen aan je kind te stellen en dus niet te oordelen en je kind een schuldgevoel te geven zorg je ervoor dat falen iets wordt waarvan je wat leert in plaats van iets dat heel erg is en voor afwijzing van je ouders zorgt.

Hierdoor kan je kind zich goed ontwikkelen en in zijn kracht staan en zelf zijn of haar levensdoelen bedenken. In de kindertijd kan dit bijvoorbeeld het antwoord zijn op de vraag: “Wil ik sporten? En zo ja, welke sport wil ik dan doen?” zijn of misschien “wil ik iets met muziek doen, en zo ja wat?”.

Wil je meer weten over hoe je jouw kind of een kind in je praktijk of school helpt om in zijn/haar kracht te staan? Kom dan eens naar onze Masterclass Kinderhypnose of schrijf je in voor onze Opleiding Hypnotherapie bij Kinderen.

Groetjes,

Anneke en Bianca

You may also like

Wat je doorgeeft aan je kind

Wat je doorgeeft aan je kind
>